20 YAŞ DİŞLERİ

HER 20 YAŞ DİŞİ ÇEKİLMELİMİDİR?

20 yaş dişinin ağızdaki pozisyonuna göre değişir, 20 yaş dişi, komşu dişin köküne ve çene kemiğine baskı yaparak o bölgede apse veya kist oluşturuyorsa gömülü 20 yaş dişlerinin çekilmesi zorunludur.

Yarı gömülü 20 yaş dişi ve dişeti bölgesinde, yiyecek artıklarının birikimi ve iyi temizlenememesi sonucu bir enfeksiyon odağı gelişir. Bu durum ağız kokusu, ağrı, ve ödeme sebep olur. Böyle vakalarda 20 yaş dişi çekilmelidir.

Enfeksiyon gelişmişse (perikoronitis), antibiyotiklerle kontrol altına alındıktan sonra çekim yapılır. Çekim sonrasında, iyileşme bozukluğu (dry soket) veya kanama bozukluğuna bağlı olarak kemik iltihaplanması (alveolit) oluşabilir. Doktor kontrolünde bir kaç gün içerisinde iyileşir.

Operasyon sonrasında yara bölgesine birkaç gün özen gösterilmesi gerekir. Yara yerine dokunulmamalı, sigara içilmemelidir.
Bazı durumlarda, operasyon sonrası bölgeye buz kompresi yapılması gerekebilir. Bu, çenede oluşacak şişmeyi ve olası enfeksiyon durumunu önleyecektir.

yirmi yas disleri - 20 Yaş Dişleri
Jaw Pain 860x706 300x300 - 20 Yaş Dişleri

Dt. Reyhan Arıkan